Info

Stationsgatan 4, 95337 Haparanda
mobil Johannes: 0705862872 / +358 571 0776
hemsida: www.kopguiden.se
mail: kopguiden@telia.com / johannes.jaakkola@kemitornio.fi

UTGIVNINGSOMRÅDE
Haparanda, Kalix, Överkalix samt Övertorneå-kommun

UTGIVNINGSPLAN 2018

DATUM
30 Januari
22 Februari
22 Mars
26 April
24 Maj
21 Juni
26 Juli
23 Augusti
27 September
25 Oktober
22 November
6 December
19 December

MATERIAL SENAST
25 Januari
15 Februari
15 Mars
19 April
16 Maj
14 Juni
19 Juli
16 Augusti
20 September
18 Oktober
15 November
29 December
12 December

Utgivningsdagarna för 2017 är preliminära och skulle någon förändring ske
Kontaktar vi Er i god tidasd

SPALTER

1 spalt = 38 mm
2 spalter = 80 mm
3 spalter = 122 mm
4 spalter = 164 mm
5 spalter = 206 mm
6 spalter = 248 mm

Guiden Stationsgatan 4, 95337 Haparanda | tel: 0705862872 / +358 571 0776 | kopguiden@telia.com